Copyright & Privacy

Copyright

De teksten, lay-out, afbeeldingen, foto's, films, databestanden, logo's en andere elementen van deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, wijzigingen, vertalingen, bewerkingen, communicatie naar het publiek, huur en andere exploitatie van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook - elektronisch, mechanisch of anders - zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door V&V Carwash Equipment. Enkel voor privé-gebruik mag u een kopie maken. Elke inbreuk op wat hierboven werd beschreven kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

 

Privacy

V&V Carwash Equipment verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren bij de verwerking van uw persoonsgegevens conform de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Inhoud

V&V Carwash Equipment  besteedt grote zorg aan het creëren en updaten van deze website. Niettemin garandeert V&V Carwash Equipment geenszins de juistheid van de informatie die deze site bevat, en waarschuwt tevens de gebruiker dat de informatie zonder voorafgaande verwittiging kan gewijzigd worden. In geen geval kan V&V Carwash Equipment aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat daarvan gemaakt wordt. In geval er links tot stand worden gebracht met andere sites, aanvaardt V&V Carwash Equipment geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het bestaan van deze sites.

 

Diversen

Elk geschil dat betrekking heeft tot deze website valt onder de Belgische wetgeving.

In geval van een geschil hebben enkel de rechtbanken van Mechelen rechtsbevoegdheid