ALLESZUIGERS, STOFZUIGERS & INDUSTRIELE ZUIGUNITS

Zuigt alles
Een ALLESZUIGER zuigt letterlijk alles dus ook : chemische vloeistoffen, fijnstof, bekistingsolie, zand, zaagsel, absorbsiekorrels, etc. De ALLESZUIGERS hebben standaard een stevige kunststof tank (optioneel ook in RVS verkrijgbaar) met vlottersysteem en een groot fijnstoffilter waardoor ze prima geschikt zijn voor intensief bedrijfsmatig gebruik.

Stille stofzuigers voor professionals
De meest stille professionele stofzuiger en daardoor uiterst geschikt voor professionele schoonmakers bij schoonmaakwerkzaamheden in bedrijfspanden, kantoren, hotels, etc.

Industriele stofzuigers / zuigunits / turbinezuigers
V&V levert een uitgebreid programma industriële stofzuigers. Voor het afzuigen van handgereedschap, het continue afzuigen van beton en steenbewerkingsmachines, het wegzuigen van vervuilingen of residuen bij productieprocessen, zuigen van chemische vloeistoffen, olie, roet, koolstof, microstof, etc.